Hobro Både - & Fiskerihavn

Om Hobro Både- & Fiskerihavn

Hobro Fiskeriforening er en forening som varetager erhvervs, fritids- og lystfiskeri, samt småjoller og bådejers interesser for tursejlads.

Foreningen driver Hobro Både og Fiskerihavn med 68 bådpladser, et lokale, hvor foreningens medlemmer kan mødes. Der er skure som kan lejes til opbevaring.
Der er toilet,- og badeforhold.

Der er en ophalevogn.
Øst for havnen er der slæbested, hvor man kan søsætte både fra trailer.

Du finder havnen på position 56.38.3 N - 9.48.4 E

Foreningens indkomne midler bruges til vedligeholdelse og fornyelse af havneområdet.
Derudover forsøger vi at medvirke ved forskellige arrangementer, som kan udbrede kendskabet til fjorden, området omkring fjorden, samt kendskabet til sejlads, sikkerhed og uddannelse af fritidssejlere.

Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af 5 medlemmer, som vælges på foreningens generalforsamling som afholdes hvert år i 1. kvartal.

Der er charmerende røde træhuse og skure – nogle af dem fyldt med garn, ruser og andet fiskeudstyr. Der er gang i snakketøjet inde i ”Hulen”, hvor der dufter af kaffe/øl og tobaksrøg. Udenfor rammer en særlig duft af tjære, tang og fisk næseborene, mens lydkulissen fortæller, at der fortsat er gang i den inde hos naboen; Hobros gamle træskibsværft.

Vi er på sydhavnen i Hobro, hvor vi finder Hobro både og fiskerihavn, der fortæller sit eget lille stykke historie om Hobro, fiskerne og udviklingen i fjorden. Men selv om der er sket meget siden den velkendte, lokale brygmester Hans Jacob Bie i 1884 tog initiativ til at starte en lille fiskeriforening, er indholdet stadig det samme. Fiskeriet og et havnemiljø helt nede på jorden.