Hobro Både - & Fiskerihavn

Forsikringsordning

ALLE BÅDE I HOBRO BAADE & FISKERIHAVN SKAL VÆRE ANSVARSFORSIKRET.
Hobro Både og Fiskerihavn, tegner ansvarsforsikring gennem Maritim Forsikringsklub .(Danske Tursejlere)
Ønsker man tilbud på kaskoforsikring, skaffer vi det igennem Danske Tursejlere hos Søassurancen Danmark.

Prisen for et medlemskab af M.F.K.er kr. 395,- pr. år, incl. ansvarsforsikring.Henvend dig til Henrik Bay Pedersen, Mobil 21480072 og hør nærmere eller læs mere på Danske Tursejlere.


Se forsikringsbetingelser


Husk ansvarsforsikringen gælder kun hvis der IKKE
er kontingentrestance på skadestidspunktet!
Tilmeld din betaling til PBS - så er du sikret !

Klik på indmeldelsesblanket MFK og gem den på din computer, hvorefter du kan printe den ud og udfyld denne og aflevere den til Henrik Bay Pedersen